Creación e xestión de contidos culturais dixitais: Webs e Blogs

logo_i.giflogointerea.png
Esquema da sesión
Presentación
  • As TiC con “C” como ferramentas de transmisión cultural e participación cidadá
  • Un Blog?
  • Elementos dun blog
 • Alternativas para a publicación de blogs
 • Creación e xestión dun blog
  • Xestión de elementos principais
  • Elementos complementario
  Bibliografía Recomendada:
  .. (en preparación) ..
  Ver My CiteUlike (Carlos Santos)
  Ver Web Educativa 2.0 (Anibal de la Torre)
  Ver Weblografía imprescindible (Francisco Muñoz)
  bannerinterea.png